O mnie

Adwokat Andrzej Wesołek

Od 2007 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, budowlanym, transportowym (CMR) i prawie zamówień publicznych.
Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych przed Sądami powszechnymi jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.
Występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, rodzinnych i jako obrońca w sprawach karnych i karnych skarbowych.
Reprezentuje klientów w sporach z bankami –m in. Kredyty Walutowe.
Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w procesie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Reprezentuje wykonawcę w procesie udzielania zamówień publicznych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw jak również świadczy usługi na rzecz osób fizycznych.
Sporządza opinie prawne i umowy handlowe.
Posiada doświadczenie zawodowe asystenta sędziego i specjalizację pedagogiczną.
Uczestnik szkoleń z zakresu administracji publicznej w Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl w Niemczech.
Uczestnik „Nowego Podejścia do zamówień publicznych – szkolenie i doradztwo” realizowanego w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE, Szkolenia pt. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ ) jako aktualne oświadczanie własne wykonawcy.
Posługuje się językami angielskim, niemieckim i rosyjskim.
W wolnych chwilach pasjonat historii i piłki nożnej.
Związany z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów „Nowakowski” i Wspólnicy sp.k. od 2011 r. do 2017 r.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z adwokatami z różnych państw.