Sprawy Karne – Sprawy Karne Skarbowe

Kancelaria reprezentuje mocodawców przed sądami  wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania przygotowawczego.
Read More

Zamówienia Publiczne

Kancelaria  posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas obsługi wykonawców działających na terenie całej Polski.
Read More

Prawo i Postępowania Administracyjne

W zakresie Prawa i postępowania administracyjnego Kancelaria oferuje szeroki zakres usług.
Read More

Prawo Cywilne i Proces Cywilny

Kancelaria posiada doświadczenie w szeroko pojętym prawie cywilnym.
Read More