Prawo Cywilne i Proces Cywilny

Prawo Cywilne i Proces Cywilny


Kancelaria posiada doświadczenie w szeroko pojętym prawie cywilnym oferując :

  • przygotowanie pism procesowych (pozwy o zapłatę,  sprzeciwy i zarzuty do nakazów zapłaty, wyroków zaocznych). Kancelaria  sporządza  i opiniuje umowy handlowe.
  • reprezentowanie  klientów (powodów, pozwanych, wnioskodawców, uczestników, interwenientów, wierzycieli, dłużników) przed sądem oraz komornikiem sądowym
  • prawną windykację należności, egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia, także za wypadki komunikacyjne, w tym dla członków rodziny zmarłego, a także za błędy medyczne
  • reprezentację w sprawach ochrony własności, posiadania i dóbr osobistych
  • reprezentację w sprawach służebności, zasiedzenia
  • reprezentację w zakresie sporów sądowych w spawach  kredytów walutowych CHF
  • pomoc prawną dłużnikom na etapie sądowym i egzekucyjnym