Usługi

Cennik

Wynagrodzenie adwokata jest uzgadniane podczas wstępnej rozmowy z klientem.  Kancelaria stosuje system wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego.

Zakres usług

Upadłości konsumenckie i Restrukturyzacja zadłużenia

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłość konsumencka.
Czytaj więcej

Kredyty CHF

Sprawy „Frankowe” umowy walutowe w franku szwajcarskim  
Czytaj więcej

Sprawy Karne – Sprawy Karne Skarbowe

Kancelaria reprezentuje mocodawców przed sądami  wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania przygotowawczego.
Czytaj więcej

Rozwody Prawo Rodzinne i Spadkowe

Kancelaria  posiada doświadczenie  w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Między innymi rozwód, separacja, alimenty.
Czytaj więcej

Prawo Gospodarcze i Upadłościowe

Kancelaria zapewnia obsługę prawną podmiotów gospodarczych na każdym etapie działalności.
Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Kancelaria  posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas obsługi wykonawców działających na terenie całej Polski.
Czytaj więcej

Prawo i Postępowania Administracyjne

W zakresie Prawa i postępowania administracyjnego Kancelaria oferuje szeroki zakres usług.
Czytaj więcej

Prawo Cywilne i Proces Cywilny

Kancelaria posiada doświadczenie w szeroko pojętym prawie cywilnym.
Czytaj więcej