Upadłości konsumenckie i Restrukturyzacja zadłużenia

Upadłości konsumenckie i Restrukturyzacja zadłużenia


Postępowanie restrukturyzacyjne  ma zastosowanie zarówno w przypadku firm, jak i osób fizycznych. Jest to typ postępowania, które już od samego początku jego zastosowania daje zyski. Dzięki niemu dłużnik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca  będzie  mógł dalej funkcjonować bez postępowań egzekucyjnych  . 

Dłużnik rozmawia ze wszystkimi wierzycielami jednocześnie, a nie z każdym z osobna. W konsekwencji zawartego planu układowego  można zredukować zadłużenie, umorzyć odsetki, wstrzymać egzekucję, uniemożliwić wypowiadanie umowy kredytowej, leasingowej, pożyczki, dzierżawy lub najmu.

 

Upadłość konsumencka to w dużym skrócie  procedura sądowa pozbycia się długów konsumenta  

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pozbywasz się długów, komorników, indykatorów, procesów sądowych. 

W wyniku ustalonego planu spłaty wierzycieli można nawet w całości umorzyć zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli.

Zapraszamy do przedstawienia nam swojego problemu.